PL | ENG

Działanie nr 1

Partner projektu: "Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF"

Tytuł projektu
Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF.

Lider projektu
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Partner projektu
Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”

Strona projektu
www.szkoleniaicf.pl 

Cel projektu:
Celem projektu jest przygotowanie specjalistycznych kadr, których zdobyta wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa wżyciu społecznym.

Działania
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.Projekt dofinansowany ze środków PFRON 


Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015