PL | ENG

AKTUALNOŚCI

> 14-01-2019, 09:16

„Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”

WIĘCEJ
> 04-12-2015, 10:28

Relacja z Gali Aktywnych i Solidarnych
W środę 2 grudnia w sali konferencyjnej budynku delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, odbyła się Gala Aktywnych i Solidarnych.

WIĘCEJ
> 26-11-2015, 14:49

Zapraszamy na Galę Aktywni i Solidarni
Serdecznie zapraszamy na Galę Aktywni i Solidarni, która odbędzie się 2 grudnia o godzinie 11 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, delegatura w Zamościu ul. Partyzantów 3

WIĘCEJ
> 05-10-2015, 14:25

7 października Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego
Siódmego października swoje święto obchodzi ponad 17 milionów osób, u których zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce oraz blisko 350 milionów osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z objawami tychże zespołów. Ponad połowa dzieci żyjących z niepełnosprawnościami w Polsce to dzieci dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym, szacuje się, że jest to około 25 tysięcy osób.

WIĘCEJ
> 17-09-2015, 11:38

Międzynarodowa Konferencja
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa” mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji, która odbędzie się w Zamościu w dniach 11-12 grudnia 2015 roku.

WIĘCEJ
> 08-09-2015, 07:38

REKRUTACJA WARSZTATY WRZESIEŃ
Informujemy, że w dniach 21-25.09.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu we współpracy z Siecią MPD, organizuje warsztaty mające na celu przedstawienie zasad teoretycznych Systemu Nauczania Kierowanego (węgierska wersja metody PETO) wraz z przykładami praktycznymi.

WIĘCEJ
> 03-09-2015, 08:26

REKRUTACJA SZKOLENIE PAŹDZIERNIK 2015
Szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

WIĘCEJ
> 01-09-2015, 10:42

Rekrutacja na Staż 2015
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom (wskazanym między innymi w ankiecie oceniającej szkolenie zrealizowane w dniach 11-15 maja 2015 roku w Zamościu), informujemy, że w dniach 5-9.10.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu we współpracy z Siecią MPD organizuje pięciodniowe staże, w których może wziąć udział kadra (terapeuci) i wolontariusze z placówek i organizacji z terenu całej Polski, zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

WIĘCEJ
> 17-06-2015, 10:24

Self Adwokaci na spotkaniu przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych z Władzami Miasta
27 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych z Władzami Miasta: Prezydentem Radosławem Witkowskim, Zastępcą Prezydenta Anną Białkowską oraz Dyrektorem Kancelarii Prezydenta Mateuszem Tyczyńskim.

WIĘCEJ
> 26-05-2015, 19:11

„(Nie)pełnosprawny ma prawo”
W dniu 21.05.2015 Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu podczas przemarszu korowodu radomskich Dni Godności przeprowadziło działania informacyjne pod hasłem „(Nie)pełnosprawny ma prawo”.

WIĘCEJ
> 13-05-2015, 14:46

Rekrutacja "WARSZTATY CZERWIEC 2015"
Warsztaty z zakresu analizy czynników ułatwiających uczestnictwo.

WIĘCEJ
> 06-05-2015, 07:44

Członek Sieci z wyróżnieniem
Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu wyróżnione na Gali "Radom Obywatelski 2014"

WIĘCEJ
> 13-04-2015, 23:37

Walne Zebranie Członków Sieci
23.04.2015 r. godzina 12:00

WIĘCEJ
> 13-04-2015, 23:36

Nic o nas bez nas - informacje o debacie
20 kwietnia 2015 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio".

WIĘCEJ
> 13-04-2015, 23:35

Zakończenie cyklu szkoleń dla selfadwokatów
Warszawa, 11,12.04.2015 r.

WIĘCEJ

Strona startowa

"Aktywni w Sieci – program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw"

Realizacja projektu "Aktywni w Sieci – program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw", ma przyczynić się do zwiększenia aktywności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez wdrożenie programu kształcenia na self-adwokatów, czyli rzeczników własnych praw. Założeniem wnioskodawcy jest, aby organizacje pozarządowe wspierały, ale nie wyręczały osób z niepełnosprawnością w ich działalności na rzecz włączania osób z niepełnosprawnością w główny nurt życia społecznego. Odbiorcami będą pełnoletnie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terenem działania projektu będzie co najmniej 7 województw.
Podstawowe działania w projekcie, to cykl szkoleń z zakresu praw obywatelskich i współpracy z samorządem, poradnictwo prawne, debaty lokalne, wizyty studyjne.

GALERIA NASZYCH ZDJĘĆ

Zdjęcia z naszych działań

DZIAŁANIA

> 07-01-2019, 08:40

„Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” realizują projekt nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

WIĘCEJ
> 13-04-2015, 23:44

Działanie nr 1
Partner projektu: "Od pacjenta do obywatela – promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF"

WIĘCEJ

O MPD

Mózgowe porażenie dziecięce nie jest chorobą. Jest zespołem objawów, wynikających z trwałego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium nie zakończonego rozwoju. Uszkodzenie mózgu może polegać na ubytku tkanki nerwowej lub jej wadliwym funkcjonowaniu. Obraz tych objawów zmienia się wraz z wiekiem dziecka. Objawy kliniczne pojawiają się stopniowo zgodnie z porządkiem dojrzewania poszczególnych struktur mózgowych. Lokalizacja uszkodzenia mózgu warunkuje deficyty różnych funkcji: ruchu, wzroku, mowy, funkcji poznawczej, emocjonalnej. Rozległość i cechy uszkodzenia wpływają na intensywność objawów klinicznych i rokowanie (od łagodnej spastyczności kończyn dolnych z prawidłowym poziomem umysłowym po ciężkie postacie uszkodzenia mózgu sprzężone z zupełnym brakiem autonomii, możliwości komunikowania się i z padaczką) (Kułakowska, 2003).

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015