PL | ENG

Zaproszenie na otwarcie

Z radością informujemy, że uroczyste otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej - I etapu Kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami pn. "Rodzinny Dom", odbędzie się w dniu 28.02.2020 roku w Zamościu przy ulicy Kresowej 24.

Z radością informujemy, że uroczyste otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej - I etapu Kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami pn. "Rodzinny Dom", odbędzie się w dniu 28.02.2020 roku w Zamościu przy ulicy Kresowej 24.

W programie:
11:00 - msza święta w Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła,
12:30 - spotkanie przy ulicy Kresowej 24 w Zamościu i prezentacja placówki połączona z poczęstunkiem,
17:00 - spektakl teatralny pt. "SPOWIEDŹ W DREWNIE", przygotowany przez Fundację Teatroterapia Lubelska, Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13,
18:00 – poczęstunek.

Dziękując wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli i wspierają ideę budowy „Rodzinnego Domu”, zapraszamy do przybycia.

Nowa siedziba została utworzona w ramach realizacji projektu  nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16
pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020 (wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w partnerstwie z  Ogólnopolską Federacją Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III i Województwa Lubelskiego.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015