PL | ENG

Nic o nas bez nas - informacje o debacie

20 kwietnia 2015 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio".

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Unia Metropolii Polskich i Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny zapraszają do udziału w debacie różne środowiska osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli reprezentujących je i działających na ich rzecz organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowiska naukowego, a także parlamentarzystów i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Dyskusja będzie dotyczyła ważnych zagadnień polityki publicznej wobec niepełnosprawności i problemów związanych z wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Informacja zaczerpnieta ze strony www.pfon.org

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015