PL | ENG

Międzynarodowa Konferencja

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa” mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji, która odbędzie się w Zamościu w dniach 11-12 grudnia 2015 roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa” mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji, która odbędzie się w Zamościu w dniach 11-12 grudnia 2015 roku.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do interdyscyplinarnej i międzynarodowej dyskusji o problemach dzieci z mózgowym porażeniem w odniesieniu do biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności i ICF.

Mózgowe porażenie dziecięce i inne neurorozwojowe niepełnosprawności są obszernym problemem i wymagają wszechstronnego i holistycznego podejścia. Celem naszych działań jest prawdziwe zwiększenie uczestnictwa osób z porażeniem mózgowym w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi.

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, terapeutów, nauczycieli i innych specjalistów oraz organizatorów interdyscyplinarnego wsparcia zajmujących się kompleksowo problematyką niepełnosprawności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Wstępny Program:

11 grudnia 2015 r.

P. Rosenbaum (Kanada), „Koncepcje niepełnosprawności rozwojowych u dzieci: nowe pomysły na XXI wiek”

Z. Kułakowska (Belgia), „Jak to wszystko zaczęło się w Zamościu? ”

A. Coates, L. Watson (Wielka Brytania), „Fundacja Percy Hedley z Newcastle jako model całościowego wsparcia dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin”

E. Feketéné Szabó (Węgry), „Holistyczny model kształcenia nauczycieli / konduktorów w Instytucie Pető w Budapeszcie”

P. Csuka (Węgry), „Holistyczne spojrzenie w metodzie Pető”

M. Król (Polska), „Holistyczny model wsparcia dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w Zamościu - 25 lat doświadczeń”
Panel dyskusyjny prowadzony przez wychowanków Stowarzyszenia „Krok za krokiem” i ich rodziców na temat warunków koniecznych do włączenia w życie społeczne.

12 grudnia 2015 r.

J. Dutkowsky (USA), „Porażenie mózgowe a dorastanie”

V. Schiariti (Kanada), „Zestawy Podstawowe ICF dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: uwzględnienie możliwości i różnic kulturowych”

M. Jóźwiak (Polska), „Cele i strategia leczenia dźwigniowo - zależnych deformacji kończyn u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”

A. Majnemer (Kanada), „Propagowanie uczestnictwa w rekreacji: od raczkowania do dużych kroków”

H. Ten Napel (Holandia), „Przykłady skutecznego wdrażania ICF w doświadczeniach europejskich”

D. Fraser (Szkocja), „AAC usprawniające funkcjonalne umiejętności komunikacyjne i udział osób z porażeniem mózgowym w społeczeństwie”

B. Batorowicz (Kanada), „Wspieranie znaczenia uczestnictwa w aktywności dziecięcej: terapia zajęciowa i transdyscyplinarne podejście”

Konferencja została objęta patronatem Prezydenta Miasta Zamościa.

Za udział w konferencji jest przewidywana częściowa odpłatność w wysokości 120,00 PLN .

O zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji decyduje spełnienie wymagań zawartych w zasadach rekrutacji oraz kolejność zgłoszeń.

Organizator zapewnia:
Przerwy kawowe
Lunch
Tłumaczenie symultaniczne

Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych uczestników Konferencji na Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego i kanadyjskiej solistki Suzanne Shulman (flet) w dniu 11 grudnia 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji w składzie:
Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu, marikrol@poczta.onet.pl
Małgorzata Jagoda
Aleksandra Wnuk - Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
Agnieszka Pilch
Piotr Paul

Więcej o konferencji na stronie www.szkoleniaicf.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015