PL | ENG

Zostało 100 dni!


Do zakończenia realizacji działań projektowych, nr RPLU. 13.02.00-06-0008/16 pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej” złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-lZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO WL na lata 2014 — 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar E, Województo Lubelskie zostało 100 dni.

 

Więcej w wieczornym wydaniu Panoramy Lubelskiej w TVP3 LUBLIN (20.11.2019 r.).

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015