PL | ENG

REKRUTACJA WARSZTATY WRZESIEŃ

Informujemy, że w dniach 21-25.09.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu we współpracy z Siecią MPD, organizuje warsztaty mające na celu przedstawienie zasad teoretycznych Systemu Nauczania Kierowanego (węgierska wersja metody PETO) wraz z przykładami praktycznymi.

Informujemy, że w dniach 21-25.09.2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu we współpracy z Siecią MPD, organizuje warsztaty mające na celu przedstawienie zasad teoretycznych Systemu Nauczania Kierowanego (węgierska wersja metody PETO) wraz z przykładami praktycznymi.

Warsztaty poprowadzi Konduktor z Instytutu Petö z Budapesztu, Węgry.

Warsztaty przeznaczone są dla, które spełniają jednocześnie poniższe warunki:
- osób indywidualnych i przedstawicieli Placówek/Organizacji/Instytucji zajmujących się opieką nad osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym (dzieci i młodzież)
- preferencje dla osób pracujących w Systemie Nauczania Kierowanego,
- osób posiadających wykształcenie kierunkowe lub/i wykonywany zawód w zakresie: pedagogiki (w tym specjalnej i pokrewnej), logopedii, psychologii, rehabilitacji,
- pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością w formie grupowych zajęć,
- osób które odbyły szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji,
- osób, które maja odbyty staż.

Warsztaty odbędą się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 14 września 2015 roku organizatorom:

- e mail: szkoleniaicf@gmail.com; w tytule wiadomości „C - WARSZTATY 2015“.
- fax: 84 62 71 438

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Inne koszty (np.: dojazdu, wyżywienia itp.) pokrywa uczestnik.

Zapraszamy gorąco do uczestnictwa w warsztatach.

Dokumenty do pobrania na stronie: szkoleniaicf.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MPD 2015